Årsregnskab og Momsregnskab

Backoffice laver både momsregnskab og årsregnskab. Oftest er det en del af den samlede pakke, hvis I vælger at bruge os til administrator af jeres bogholderi.

Indholdet af regnskabet og årsregnskabet som vi udarbejder til Jer, indeholder en balance og en resultatopgørelse. Disse to delelementer er tilstrækkeligt for de fleste mindre virksomheder.

Det regnskab revisoren udarbejder indeholder blandt andet nogle kommentarer omkring den anvendte regnskabspraksis, nogle noter til årsregnskabet og en revisionspåtegning.

Igen er grundlaget de daglige bilag, fx fakturaer, lønsedler, kvitteringer mv.

Der findes en del forskellige regnskabstyper, men årsregnskabet og momsregnskabet er for de fleste virksomheder det primære.

Momsregnskabet skaber for mange enkeltmandsvirksomheder store kvaler – især de som ikke har fået deres bogholderi udliciteret.

Det kan være vanskeligt at holde styr på hvilke bilag der er moms på, og hvilke der ikke. Og mange handler med udlandet, og så træder der andre regler i kraft end dem man kender, når man handler indenrigs.

En anden af kvalerne er, at der er tidspres på. Momsregnskabet – og en eventuel betaling til SKAT – skal indsendes rettidigt for at man ikke bliver straffet med et unødvendigt gebyr.

I nogle tilfælde kan et forkert lavet momsregnskab føre til problemer med likviditeten – enhver virksomheds mareridt. Har man eksempelvis indberettet for lav moms ved sidste momsopgørelse, så skal man næste gang korrigere for dette, og så vil det forventede træk på ens firmakredit blive større end forventet – og planlagte investeringer må udsættes til skade for væksten. Det kan derfor kun opfordres til, at der er styr på det.

Derudover er der udgifter der ikke er momsberettigede, og endda brancher hvor man ikke fakturerer med moms på.

Alle disse momsregler – og mange flere har vi styr på - og kan rådgive Jer i – og bedre endnu: Vi kan ordne det for Jer, så I ikke behøver at spekulere på om momsregnskabet, nu også er på plads – det er det. Backoffice er garanter for kvalitet og seriøsitet.

Kontakt os for nærmere information om regnskab og momsregnskab.

Holbæk