Regnskab og bogføring – to sider af samme sag!

Når man som selvstændig erhvervsdrivende laver regnskab og bogføring, er der flere krav man skal opfylde.

Det vil vi hos Backoffice gerne fortælle lidt om.

Den vigtigste regel er, at man løbende skal bogføre indtægter og udgifter, samt gemme bilagene der ligger til grund for denne bogføring. Så kan man overfor SKAT eller sin revisor dokumentere at bogføringen eller regnskabet er lavet korrekt.

5-års-reglen om opbevaring af regnskabsmateriale til brug for bogføring og regnskab gælder selvfølgelig. Man skal dog være opmærksom på at et bilag der er bogført 2. januar 2011 skal gemmes indtil ultimo 2016. Dvs. næsten 6 år. Med andre ord, så skal man gemme sine bilag fra hele 2011 indtil den 31. december 2016.

De fleste nye virksomhedsindehavere og iværksættere forbinder bogføring med en freelance bogholder og regnskab med en revisor. Men sådan behøver det ikke at være – og er det ofte ikke.

Mange bogholdere laver både bogføring OG regnskab. Det er der ikke noget usædvanligt i, for er alt bogført korrekt, banken stemt af, etc., så er det kun at trykke på en knap i regnskabsprogrammet, og man har et regnskab. Her kan man se alt, hvad der er værd at vide om sin virksomhed. Bare bogføringen er korrekt udført, så bliver regnskabet også korrekt.

Revisorens arbejde består mere i at tage stikprøver og agere som kontrollant og garant for at regnskabet er i orden, og se til at reglerne nu også bliver overholdt.

Derudover får de fleste fra revisoren et skatteregnskab og en formueopgørelse, da SKAT i nogle tilfælde forlanger disse.

Vi samarbejder med en revisor i Holbæk, og giver gerne et tilbud på både bogføring og regnskab, hvad enten I er en nystartet virksomhed eller en virksomhed der har eksisteret i flere år.